Yhteistyössä:

Ilmoittautuneet joukkueet

Maakuntaviestiin ilmoittautuneet joukkueet (Muutokset la 24.8. klo 12 mennessä Arille ari.varamaki ättä netikka.fi ):
Tilanne la 24.8. klo 16:00:

MIEHET

MIEHET,1,Seinäjoki,1
Juha Fränti
Jukka Hemminki
Roope Lemberg
Ville Lemberg
Tapio Kujala
Mikko Patana
MIEHET,2,Kauhava,1
Sampo Sankelo
Hermanni Sankelo
Verneri Sankelo
Reijo Toppari
Juuso Ekola
Antton Sankelo
MIEHET,3,Seinäjoki,2
Esa Kurki
Rasmus Vainionpää
Pertti Luuri
Leevi Mutikainen
Heikki Linna
Jukka Vainionpää
MIEHET,4,Ilmajoki,1
Seppo Koskinen
Heikki Koskela
Mikael Suvanto
Aulis Hahtola
Ville Pitkänen
Antti Hemminki
MIEHET,5,Närpes,1
Stefan Nordmyr
Lucas Mylläri
Bo-Göran Sund
Mattis Nordström
Lukas Kuuttinen
Kenneth Smeds
MIEHET,6,Kauhava,2
Juha Ekola
Mika Nukala
Heikki Vallbacka
Voitto Erkinheimo
Eero Hautala
Teemu Hautala
MIEHET,7,Laihia,2
Eemeli Kumara
Jussi Knuuttila
Harri Rehula
Lasse Kalliomaa
Pekka Patana
Juha Laasanen
MIEHET,8,Ilmajoki,2
Teemu Antikainen
Kosti Karjanlahti
Kalevi Pollari
Veikko Hilli
Esa Huhtanen
Jarkko Lehtiniemi
MIEHET,9,Kauhava,3
Juha Ylihärsilä
Ville Ylihärsilä
Roni Ylihärsilä
Manu Ylihärsilä
Valtteri Ruotsala
Ari Ylihärsilä
MIEHET,10,Laihia,3
Ville Korpi
Jaakko Ruutiainen
Pasi Rintala
Juhani Vuorinen
Hannu Niinimäki
Petri Koivula
MIEHET,11,Kurikka,1
Eero Markkila
Juhani Leppälä
Kai Kamila
Hannu Tamminen
Ilpo Toikkanen
Juha-Matti Laakso
MIEHET,12,Kurikka,2
Mikko Maunumäki
Jukka Kinnari
Jani Isoluoma
Jukka Virnala
Sauli Hakala
Jari Pitkäkoski
MIEHET,13,Kurikka,3
Antti Kujala
Kari Kurikkaoja
Sami Kuntola
Joakim Savinainen
Johannes Orhanen
Jaakko Puntila
MIEHET,14,Kurikka,4
Aarne Orhanen
Harri Luukkainen
Pasi Maunumäki
Erkki Keski-Lusa
Martti Alanen
Jyri Kiili
MIEHET,15,Laihia,1
Matti Laasanen
Mika Kuusisto
Eero Koski
Jukka Nyystilä
Heikki Kumara
Lauri Laasanen
MIEHET,16,Teuva,1
Jouni Luhtala
Pasi Nevala
Roni Nevala
Kaarlo Eno
Kari Rintaluoma
Marko Nisula
MIEHET,17,Alajärvi,1
Jaakko Höök
Tuomo Isokangas
Tuomo Nelimarkka
Paavo Sillanpää
Timo Halla-aho
Juha Latvala
MIEHET,18,Alavus,1
Jarkko Rantoja
Pasi Nurmi
Tomi Savolainen
Jari Åkerman
Juha Rantoja
Janne Isoaho
MIEHET,19,Vaasa,1
Jaakko Istolahti
Miika Nurmi
Tommy Löfroth
Elias Pöytäkangas
Tuukka Pöytäkangas
Christian Kronberg
MIEHET,20,Kuortane,1
Heikki Ala-Honkola
Jukka-Pekka Laitila
Marko Kujanpää
Akseli Ala-Honkola
Hannu Takanen
Jari Takanen
MIEHET,21,Isokyrö,1
Antti Iivari
Mikko Korpi
Jari Talvitie
Aapeli Rinta-Koski
Seppo Salomaa
Eemeli Rinta-Koski
MIEHET,22,Kauhajoki,1
Jarno Kallio-Könnö
Pauli Iso-Koivisto
Esa Kuoppala
Seppo Valli
Matti Viinikka
Lauri Mäenpää

NAISET

NAISET,31,Kurikka,1
Kati Savinainen
Heidi Korpela-Kamila
Outi Ala-Kasari
Johanna Kriikkula
NAISET,32,Ilmajoki,1
Heini Hemminki
Päivi Mäkineste-Mäkelä
Sari Koskela
Eija Keski-Säntti
NAISET,33,Närpes,1
Heidi Smeds
Frida Häggkvist
Ellinor Halonen
Linnéa Halonen
NAISET,34,Alavus,1
Riikka Saarimäki
Venla Nurmi
Sanni Hoskari
Maria Hoskari
NAISET,35,Isokyrö,1
Maarit Korpi
Sanni Korpi
Veera Korpi
Tiina Niemi
NAISET,36,Kurikka,2
Elina Pihlaja
Virpi Huhtasaari
Eija Kujala
Erika Hautala
NAISET,37,Seinäjoki,1
Jenny Patana
Nea Luhtasaari
Emilia Melender
Sari Anttonen
NAISET,38,Ilmajoki,2
Rosita Simelius
Serafiina Karjanlahti
Sofia Karjanlahti
Ulla Ojala
NAISET,39,Laihia,1
Anna Annila
Susanna Karppi
Iiris Karppi
Merja Kuusisto
NAISET,40,Vaasa,1
Riikka Lautamo
Julia Enlund
Penne Lautamo
Veera Puro-aho
NAISET,41,Kauhava,1
Tuija Katajamäki
Eveliina Syrjälä
Tarja Kankaanpää
Minna Iso-Koivisto
NAISET,42,Alajärvi,1
Johanna Nelimarkka
Satu Sikkilä
Tuula Kujanpää
Johanna Sikkilä
NAISET,43,Kauhava,2
Heli Luoma
Kira Lammi
Ritva Erkinheimo
Tarja Lammi
NAISET,44,Kurikka,3
Kati Närvä
Evena Laakso
Jaana Kurikkaoja
Eeva Luukkainen
NAISET,45,Kauhajoki,1
Anne Lehtinen
Siiri Peura
Anita Rantamäki
Minna Rotola-Pukkila
NAISET,46,Laihia,2
Leena Erving
Venla Koivula
Siiri Oikarainen
Aino Laasanen
NAISET,47,Seinäjoki,2
Liisa Pulli
Eija Hauhia
Anne-Mari Hautamäki
Elina Rinkineva
NAISET,48,Seinäjoki,3
Päivi Pärnänen
Maarika Taipalus
Eeva-Liisa Korkeakangas
Aliisa Korkeakangas
NAISET,49,Laihia,3
Tanja-Tupuna Kumara
Alisa Ruutiainen
Kirsi Korvola-Mäkinen
Tiina Perälä